mobile projeh icon 991 20 20 418

اردوی علمی حقوق

اردوی علمی حقوق

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان حقوق که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی حقوق تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید حقوق، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل اردوی حقوق

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته حقوق تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.


اردوی علمی تفریحی مخصوص دانشجویان رشته حقوق

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان حقوق که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی حقوق تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید حقوق، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل مشخصی ندارد.

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته حقوق تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.

khat khat