mobile projeh icon 991 20 20 418

استخدام همکاردانشجو حقوق

ثبت رزومه دانشجویان حقوق

در صورتی که در رشته حقوق تخصص دارید و تمایل دارید پروژه های دانشجویی رشته حقوق و همچنین کارهای عملی مرتبط را انجام دهید میتوانید رزومه خود را در لینک زیر ثبت کنید.

شرایط همکاری دانشجویی حقوق

ازینکه تمایل دارید، در کار ترجمه به دفتر ترجمه حقوقی محققان کمک کنید، از شما سپاسگذاریم ما هم مشتاقیم از توانایی های شما در حد ممکن استفاده کنیم جهت همکاری با دفتر موسسه حقوقی محققان لطفا یکی از متنهایی که تاکنون ترجمه کرده اید را به همراه رزومه خود از طریق همین سایت برای ما ارسال کنید پس از ارسال نام فایل خود را برای ما ایمیل کنید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود

پرداختی

شرایط پرداخت به این صورت است که پس از انجام کار مربوط به رشته حقوق توسط شما، و تایید کار توسط مرکز خدمات دانشجویی حقوق، هزینه ان به شما پرداخت میشود. همیشه قبل از انجام پروژه، نوع کار و زمان و هزینه ان، کار به شما تحویل میشود. کار شما بایستی توسط مشتری نیز تایید شود.

استخدام همکار دانشجو حقوق

تکمیل فرم استخدام همکار دانشجو حقوق رایگان است. کارهایی که موسسه پژوهشی یاد به دانشجویان میدهد کارهای عمومی و ساده ای هستند تا کارهای سخت و حرفه ای با توجه به میزان دانش و مهارت های شما بهتان کارهایی که مایلید را پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از کارهای دانشجویی فرم استخدام همکار دانشجو حقوق را پر نمایید ما مایلیم تا دانشجوهای حقوق را به صورت پاره وقت استخدام کنیم تا کارهای سفارشی دانشجویان را با هزینه کمی به مشتریان تحویل دهیم


شما می توانید رزومه پژوهشی حقوق خود را در لینک زیر ثبت کنید

در صورتی که در رشته حقوق تخصص دارید و تمایل دارید پروژه های دانشجویی رشته حقوق و همچنین کارهای عملی مرتبط را انجام دهید میتوانید رزومه خود را در لینک زیر ثبت کنید.

شرایط همکاری با مرکز حقوق موسسه

ازینکه تمایل دارید، در کار ترجمه به دفتر ترجمه حقوقی محققان کمک کنید، از شما سپاسگذاریم ما هم مشتاقیم از توانایی های شما در حد ممکن استفاده کنیم جهت همکاری با دفتر موسسه حقوقی محققان لطفا یکی از متنهایی که تاکنون ترجمه کرده اید را به همراه رزومه خود از طریق همین سایت برای ما ارسال کنید پس از ارسال نام فایل خود را برای ما ایمیل کنید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود

شرایط پرداخت به این صورت است که پس از انجام کار مربوط به رشته حقوق توسط شما، و تایید کار توسط مرکز خدمات دانشجویی حقوق، هزینه ان به شما پرداخت میشود. همیشه قبل از انجام پروژه، نوع کار و زمان و هزینه ان، کار به شما تحویل میشود. کار شما بایستی توسط مشتری نیز تایید شود.

اگر مایلید یک کار در منزل داشته باشید فرم استخدام همکار دانشجو حقوق را تکمیل نمایید

تکمیل فرم استخدام همکار دانشجو حقوق رایگان است. کارهایی که موسسه پژوهشی یاد به دانشجویان میدهد کارهای عمومی و ساده ای هستند تا کارهای سخت و حرفه ای با توجه به میزان دانش و مهارت های شما بهتان کارهایی که مایلید را پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از کارهای دانشجویی فرم استخدام همکار دانشجو حقوق را پر نمایید ما مایلیم تا دانشجوهای حقوق را به صورت پاره وقت استخدام کنیم تا کارهای سفارشی دانشجویان را با هزینه کمی به مشتریان تحویل دهیم

khat khat